Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych

   Poradnia oferuje również pomoc psychologiczną młodzieży, w pewnym zakresie także rodzinom naszych podopiecznych, w sytuacjach kryzysowych - w związku z następującymi problemami:    Pomoc psychologiczna może być realizowana różnymi metodami i w zróżnicowanej formie; zarówno w postaci terapii indywidualnej lub grupowej, interwencji w szkole albo środowisku rodzinnym, jak również poprzez psychoedukację, poradnictwo, pracę z rodzinami, organizowanie sieci wsparcia lub poprzez przekazanie do innych specjalistycznych placówek.