Pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

   Przygotowanie młodzieży do podjęcia decyzji zawodowej jest długotrwałym procesem wychowawczym realizowanym w szkole i domu rodzinnym. Niewiele jest w życiu człowieka decyzji tak ważnych, jak decyzja zawodowa, bowiem ma ona wpływ na całe dalsze życie lub przynajmniej na dłuższy jego okres. Wprawdzie obecnie coraz częściej zdarza się, że człowiek zmienia zawód w okresie swojej aktywności zawodowej, czasem nie jeden raz, ale zawsze nowa decyzja, jej trafność rzutuje na jakość życia.
   Oferta Poradni dla uczniów stojących przed decyzją o wyborze zawodu. dla rodziców i nauczycieli starających się im w tym pomóc, to: