Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

   Od 1 grudnia 2017r. w naszej placówce powstał wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy - w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
   Świadczymy kompleksowe wsparcie rodzinom z dziećmi z terenu powiatu miechowskiego, od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz.1712) realizujemy następujące zadania:    Osoby zainteresowane zapraszamy do korzystania z Ośrodka.