Pomoc logopedyczna i co warto wiedzieć o logopedii

   Zadaniem logopedy jest stymulacja i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy oraz zwalczanie wad wymowy. Logopeda nie jest lekarzem, nie sprawi, że po wyjściu od niego dziecko zacznie poprawnie mówić. Logopeda jest nauczycielem mowy. Wykonuje z dzieckiem ćwiczenia prowadzące do prawidłowego porozumiewania się. Podpowie rodzicom jak postępować, jakie ćwiczenia wykonywać, aby usprawnić mowę dziecka. Od zaangażowania rodziców w proces terapii, od ich współpracy z logopedą zależą efekty.
   Logopedia jest nauką o mowie. Mowa jest bardzo ważna w życiu człowieka. Wyróżnia go spośród innych stworzeń zamieszkujących ziemię. Słowem wyrażamy swoje myśli i emocje. Jest ono nośnikiem wiedzy, tradycji, a także środków masowego przekazu, które odgrywają tak ważną rolę w życiu społecznym. Poprawna wymowa jest niezbędnym warunkiem uprawiania wielu ciekawych zawodów jak aktor spiker, pilot, nauczyciel.
   Wychowując dziecko musimy zadbać o jego mowę. Rozwój mowy jest uwarunkowany genetycznie, zależy od wrodzonych możliwości organizmu człowieka, ale możliwy jest jedynie w kontakcie z innymi ludźmi na zasadzie naśladownictwa. Ważne jest zatem, jaki wzór mowy daje dziecku rodzina i jakie mu stwarza możliwości prawidłowego rozwoju.
   Otoczenie powinno zadbać :    Pamiętać należy, że:    Większość zaburzeń mowy można zlikwidować lub znacznie złagodzić, jeżeli terapię rozpocznie się wcześniej. Należy zgłosić się do logopedy w przypadku zauważenia nieprawidłowości w rozwoju mowy.