Na badanie dziecko przychodzi z rodzicem lub prawnym opiekunem. W szczególnych przypadkach, kiedy przychodzi z inną osobą konieczne jest dostarczenie na badanie pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

Druk do pobrania

Adres Poradni:


32-200 Miechów
ul.Sienkiewicza 20

e-mail: ppp.miech@gmail.com