Korzystanie z pomocy udzielonej przez poradnię jest dobrowolne i nie odpłatne.
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Naradowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych.
 
Organem prowadzącym jest Zarząd Powiatu Miechów.
 
Poradnia obejmuje swoją pomocą dzieci i młodzież od urodzenia do ukończenia szkoły lub do uzyskania dorosłości.
 
 
Aktualności
 
W roku szkolnym 2016/2017 prowadzimy cykl spotkań " SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA" dla psychologów i pedagogów szkolnych. Informacje w zakładce "Sieć współpracy i samokształcenia".
 
Dla nauczycieli będą organizowane raz w miesiącu otwarte konsultacje. Zapraszamy nauczycieli w dniu
23 luty 2017r w godzinach 18:00 - 19:00.
 
"Chwila z Bajką" 20 grudnia 2016r o godzinie 15:15. Czytanie bajek dla dzieci.