Korzystanie z pomocy udzielonej przez poradnię jest dobrowolne i nie odpłatne.
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Naradowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych.
 
Organem prowadzącym jest Zarząd Powiatu Miechów.
 
Poradnia obejmuje swoją pomocą dzieci i młodzież od urodzenia do ukończenia szkoły lub do uzyskania dorosłości.
 
 
Aktualności
 
W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy cykl spotkań " SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA" dla psychologów i pedagogów szkolnych. Informacje w zakładce "Sieć współpracy i samokształcenia".